AGRUPACIÓN MUSICAL DO
ROSAL

 
Convocatoria para a praza de director/a da Agrupación Musical do Rosal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria para la plaza de
director/a de la Agrupación Musical do Rosal

 

03/10/2012

O holandés Marcel van Bree, afincado en Galicia dende 1992, é o novo diretor da Agrupación Musical do Rosal. Será, tamén, o diretor da Escola de Música. Este mismo fin de seman realizará os primeros ensaios ó frente da banda, sendo a sua primeira actuación o próximo día 12 de outobro nas festas do pobo Rosaleiro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El holandés Marcel van Bree, afincado en Galicia desde el 1992, es el nuevo director de la Agrupación Musical do Rosal. Será, también, el director de la Escuela de Música. Este mismo fin de semana realizará los primeros ensayos al frente de la banda, siendo su primera actuación el próximo día 12 de octubre en la fiestas del pueblo Rosaleiro.

 

22/09/2012

Andrea Gasperin - David Fiuza - Luis Miguel Santos - Marcel van Bree - Vicent Pelechano

27/08/2012

Persoas admitidas para facer as probas coa Banda de Música:

-Luis Miguel Santos Clemente
-David Fiuza Souto

-Andrea Gasperin
-Vicent Pelechano Barbera
-Marcel van Bree

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personas admitidas para hacer las pruebas con la Banda de Música:

-Luis Miguel Santos Clemente
-David Fiuza Souto
-Andrea Gasperin
-Vicent Pelechano Barbera
-Marcel van Bree

18/08/2012

FIN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

O 27 de Agosto de 2012 publicarase a relación de persoas admitidas, ás cales tamén se lles comunicará telefónicamente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El 27 de Agosto de 2012 se publicarán la relación de personas admitidas, a los cuales también se les comunicará telefónicamente.

25/07/2012

VOLVER.